MENU

Photo Name Designation Tel Fax Email
En. Arif bin Mohd Zainudin Penolong Pengarah Kejuruteraan 05-2083113 arif_mz@mbi.gov.my
Tuan Haji Isahak bin Haji Hashim Penolong Pegawai Perancang Bandar 05-2083272 isahak@mbi.gov.my
En. Ridza'uddin bin Mohd Radzi Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan 05-2083240 05-2083553 ridzauddin@mbi.gov.my
Cik Soo Mee Sheng Penolong Pegawai Tadbir 05-2083262 05-2083544 soomeesheng@mbi.gov.my
Mayor Office
Photo Name Designation Tel Fax Email
Dato Zamri Bin Man Datuk Bandar Ipoh 05-2083200 05-2537396 zamri@mbi.gov.my
Pn Azlina binti Abdul Aziz Pembantu Khas 05-2083200 05-2537396 azlina@mbi.gov.my
En. Mohd Syahrizal bin Azmi Pegawai Perhubungan Awam 05-2083394 05-2083544 syarizal@mbi.gov.my
Tn Syed Mohd Nasir bin Syed Ariffin Pegawai Khas 05-208 3202 syednasir@mbi.gov.my
Pejabat (Am) Am 05-2083393
Law Office
Photo Name Designation Tel Fax Email
En. Syahrul Azrin b. Ghazali Penasihat Undang-Undang Bandaraya 05-2083350 05-2083538 syahrul@mbi.gov.my