MENU

Pejabat Datuk Bandar
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Dato’ Rumaizi bin Baharin @ Md Daud Datuk Bandar Ipoh 05-2083200 05-2537396 rumaizi@mbi.gov.my
Pn Azlina binti Abdul Aziz Pembantu Khas 05-2083200 05-2537396 azlina@mbi.gov.my
En. Mohd Syahrizal bin Azmi Pegawai Perhubungan Awam 05-2083394 05-2083544 syarizal@mbi.gov.my
Pejabat (Am) Am 05-2083393
- Pegawai Khas 05-2083202
Unit Perundangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pejabat (Am) 05-2083349/3398 05-2083538
En. Bani Khairul Asraf Bin Ahmad Fauzi Penolong Pegawai Undang-Undang 3 05-2083424 05-2083538 banikhairul@gmail.com
En. Syahrul 'Azrin b. Ghazali Penasihat Undang-Undang Bandaraya 05-2083350 05-2083538 syahrul@mbi.gov.my
En. Radin Amir Afifi bin Ahmad Aruani Pegawai Undang-Undang 05-2083353 05-2083538 radin@mbi.gov.my
Pn. Aniza binti Abdullah Baharuddin Penolong Pegawai Undang-Undang 1 05-2083351 05-2083538 aniza@mbi.gov.my