MENU

Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Tuan Haji Isahak bin Haji Hashim Penolong Pegawai Perancang Bandar 05-2083272 isahak@mbi.gov.my
En. Ridza'uddin bin Mohd Radzi Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan 05-2083240 05-2083553 ridzauddin@mbi.gov.my
Cik Soo Mee Sheng Penolong Pegawai Tadbir 05-2083262 05-2083544 soomeesheng@mbi.gov.my
En. Arif bin Mohd Zainudin Penolong Pengarah Kejuruteraan 05-2083113 arif_mz@mbi.gov.my
Pejabat Datuk Bandar
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Dato' Zamri Bin Man, DPMP., PMP., AMP., PJB. Datuk Bandar Ipoh 05-2083200 05-2537396 zamri@mbi.gov.my
Pn Azlina binti Abdul Aziz Pembantu Khas 05-2083200 05-2537396 azlina@mbi.gov.my
En. Mohd Syahrizal bin Azmi Pegawai Perhubungan Awam 05-2083394 05-2083544 syarizal@mbi.gov.my
En. Syed Mohd Nasir bin Syed Ariffin, AMP., PPT. Pegawai Khas 05-208 3202 syednasir@mbi.gov.my
Pejabat (Am) Am 05-2083393
Unit Undang Undang
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
En. Syahrul 'Azrin b. Ghazali Penasihat Undang-Undang Bandaraya 05-2083350 05-2083538 syahrul@mbi.gov.my