MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Bandaraya Ipoh adalah Tuan Setiausaha Bandaraya.

Nama          

:

Encik Mohd Zakuan Bin Haji Zakaria

Emel

:

zakuan@mbi.gov.my

No. Telefon

:

05-2083300 (PA)

No. Faks

:

05-2537396

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Y.B. Datuk Bandar Ipoh dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Bandaraya Ipoh serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Bandaraya Ipoh