MENU

 

 

MAKLUMAT PERIBADI

Nama

Dato’ Ahmad Suaidi Bin Abdul Rahim

D.P.M.S., A.M.S

Nama Jawatan

Datuk Bandar Ipoh

Tempat Lahir

Pantai Remis, Perak

Tarikh Lahir

11 Mac 1970

 

 

PENDIDIKAN

BIL

TAHUN

TAHAP

BIDANG

SEKOLAH/

UNIVERSITI

1.

1983 - 1987

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Aliran Sains

Sekolah Menengah Clifford,

Kuala Kangsar

2.

1995

Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian)

Bioteknologi

Universiti Putra Malaysia (UPM)

3.

2007

Ms.Sc.

Global Information and Telecommunications Studies

Universiti Waseda, Tokyo, Jepun

 

PENGALAMAN KERJA

BIL

AGENSI

JAWATAN

1.

 

Bahagian Latihan

Kementerian Tenaga Telekom

dan Pos

Penolong Setiausaha (M3)

 

2.

Pentadbiran dan Kewangan

Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas

Pengarah (M3)

3.

 

Bahagian Perancangan dan Dasar

(Sektor Telekomunikasi)

Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia

Penolong Setiausaha (M3)

4.

Seksyen Kerajaan Tempatan

Unit Perancang Ekonomi,

SUK Selangor

Penolong Setiausaha  (M3/M41)

5.

Kementerian Wilayah Persekutuan

Penolong Setiausaha (M44)

6.

Waseda University, Tokyo

Master Degree (M44/M48)

7.

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Ketua Penolong Setiausaha (M48/M52)

 

8.

 

Bahagian Kerjasama ASEAN

Kementerian Luar Negeri

(Cross Fertilization Programme)

Ketua Penolong Setiausaha (M52)

9.

 

Kedutaan Besar Malaysia Jakarta

(Cross Fertilization Programme)

Penasihat Kedutaan (M52)

 

10.

Pejabat Daerah/Tanah Hulu Langat

Ketua Penolong Pegawai Daerah (M52)

11.

Pejabat Daerah/Tanah Hulu Selangor

Pegawai Daerah (M54)

12.

Pejabat Daerah/Tanah Gombak

Pegawai Daerah  (M54)

13.

Pejabat Tanah dan Galian Selangor

Pengarah (Jusa C)

14.

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)

Pengarah (Jusa C)

15.

Datuk Bandar

Majlis Bandaraya Ipoh

Datuk Bandar

(Jusa B)