MENU

VISI

Untuk Menyediakan Prasarana Dan Persekitaran Hidup Yang Moden, Selamat Dan Sesuai Dengan Pembangunan Bandar Yang Mampan

OBJEKTIF

 • Merancang Pembangunan Dan Pembinaan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam Di Bawah Pentadbiran Majlis

FUNGSI JABATAN

 • Merancang Dan Membina Kemudahan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam.
 • Menyelenggara Segala Kemudahan Infrastruktur, Kemudahan Awam Dan Harta Majlis.
 • Mengeluarkan Permit-Permit Sementara.

PIAGAM PELANGGAN

 • Mengeluarkan surat kelulusan permohonan permit pengorekkan jalan dalam tempoh 2 hari bekerja mulai dari tarikh penerimaan bayaran yang lengkap.

 

 

 

 

BAHAGIAN SALIRAN

 • Merancang, mengenalpasti & membina projek-projek saliran & pencegahan banjir seperti longkang utama, jambatan & sistem saliran "Mesra Alam".
 • Menyelenggara & membaiki longkang-longkang utama & sistem mencegah banjir, kolam tadahan & takungan "Mesra Alam".
 • Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan pembangunan tanah untuk skim-skim perumahan awam mengenai longkang -longkang  utama & sistem-sistem pengaliran dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan,

BAHAGIAN LALULINTAS

 • Merancang, merekabentuk & membina projek-projek jalan, jambatan, persimpangan, lampu jalan, perabut jalan & lampu isyarat.
 • Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan lampu isyarat, lampu jalan & persimpangan.
 • Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan infrastuktur lalulintas sekim perumahan awam dan swasta untuk kelulusan pembangunan.
 • Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja berkaitan lalulintas.
 • Membuat penyelidikan mengenai tahap jalan persimpangan untuk mengelakkan kesesakkan lalulintas dari masa kesemasa.

BAHAGIAN KERJA & BANGUNAN

 • Merancang dan membantu merekabentuk bagi menyediakan pelan-pelan, gerai, rumah kedai, tandas awam dan lain-lain.
 • Menguruskan dan menyelia projek-projek bangunan dan kemudahan awam yang lain.
 • Menjalankan kerja penyelenggaraan & pembaikan bagi bangunan-bangunan dan harta Majlis.
 • Melaksanakan  kerja-kerja pertukangan dan persiapan bagi acara-acara Majlis.

BAHAGIAN MEKANIKAL & M.E

 • Mengurus dan melaksanakan projek-projek mekanikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan mekanikal.
 • Menyelenggaraan semua peralatan mekanikal pada bangunan-bangunan Majlis termasuk lif-lif, generator, peralatan pencegahan kebakaran dan lain-lain.
 • Menyediakan penilaian pembelian kenderaan-kenderaan Majlis.
 • Menyelenggaraan & membaiki kenderaan-kenderaan Majlis.
 • Menyelaraskan peruntukan kenderaan untuk jabatan serta merangka program pembelian kenderaan Majlis.
 • Mengurus dan melaksanakan projek-projek elektrikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan elektrik.
 • Merangka, merancang program jangka panjang / pendek bidang elektrikal untuk semua premis Majlis.

UNIT PENTADBIRAN AM

 • Menyediakan sistem fail dan rekod Jabatan Kejuruteraan.
 • Menyediakan surat-surat dan segala urusan yang berkaitan dengan perjalanan dan pentadbiran pejabat.
 • Mengendalikan semua urusan personal Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kejuruteraan.
 • Menguruskan semua hal mengenai fail-fail projek.
 • Menyediakan surat-surat dan borang-borang Standard Pengurusan Projek.
 • Menyediakan penyata akaun bayaran kemajuan kerja dan dokumen bayaran kontrak.