MENU

OBJEKTIF

Jabatan Perbendaharaan mempunyai 4 objektif utama iaitu:-

 1. Memastikan semua transaksi dan rekod Pengurusan Kewangan dibuat mengikut   prosedur dan garis panduan yang telah ditetapkan dalam Pekeliling Arahan Pbendaharaan MBI berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan (171), Akta Acara Kewangan serta lain-lain peruntukan yang digunapakai.
 2. Memastikan  tindakan   penguatkuasaan   tunggakan  Cukai  Taksiran  dilaksanakan pelan   tindakan yang   ditetapkan   serta  Pemantauan  yang   berterusan  terhadap tunggakan lain-lain hasil.
 3. Memastikan kutipan hasil Sistem Pengurusan Aset Majlis mengikut keperluan, aliran kerja dan mematuhi Pekeliling Perbendaharaan dalam konteks Pengurusan Aset.
 4. Memantapkan Pengurusan Pembangunan, penambahbaikan dan penyelenggaraan Sistem SPBT Majlis

 

VISI

Meningkatkan hasil, menjimatkan belanja, memperkasakan kualiti kerja.

 

MISI

Ke arah kecemerlangan sistem kerja dan urus tadbir pengurusan kewangan berlandaskan pelan perancangan yang strategik, konsisten dan relevan.

 

 

FUNGSI UTAMA

 • Pengurusan Pembayaran Majlis.
 • Melaksana, menyelaras dan memantau pengurusan tempat letak kereta dalam memastikan perkhidmatan tempat letak kereta di Bandaraya Ipoh teratur dan terancang untuk kepentingan warga kota bersama.
 • Melaksanakan dan menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas pemilik-pemilik pegangan yang gagal menjelaskan tunggakan Cukai Taksiran selain memantau tunggakan hasil Majlis yang lain.
 • Memantapkan pengurusan pembangunan, penambahbaikan dan penyelenggaraan Sistem SPBT bagi membolehkan operasi Majlis dapat dijalankan pada tahap cemerlang.
 • Pengurusan kutipan hasil dan perkhidmatan Kaunter Bayaran Majlis.
 • Mengurus dan memantau Kumpulan Wang / Akaun Amanah / Insurans dan Pinjaman Majlis mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan.
 • Merancang, menyediakan dan memantau Pengurusan Bajet Tahunan Majlis serta Pengurusan Pelaburan Majlis.
 • Mengurus, menyemak, menyelaras, memantau, mengemaskini dan melaksanakan transaksi akaun, maklumat dan pelaporan berkaitan kewangan dan penyediaan Penyata Kewangan majlis mengikut piawai perakaunan yang diluluskan.
 • Melaksanakan, menyelaras dan memantau Pengurusan Aset dan Stor Majlis mengikut tatacara yang berkuatkuasa dalam mewujudkan Pengurusan Aset dan Stor yang komprehensif, cekap dan teratur.

 

4 BAHAGIAN UTAMA

 1. Bahagian Perakaunan
 2. Bahagian Sistem
 3. Bahagian Operasi Kewangan
 4. Bahagian Bajet & Belanja

 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERBENDAHARAAN

 1. Menyelesaikan urusan pelanggan di Kaunter Bayaran mengikut piawaian :
 • Hari Biasa10 Minit – 15 Minit
 • Waktu PuncakTidak melebihi 45 minit
  Nota : Waktu Puncak adalah pada bulan Disember / Januari / Februari dan Ogos)
 1. Mengeluarkan bil-bil Cukai Taksiran kepada pemilik harta tidak lewat dari 15hb Januari bagi Penggal Pertama dan 15hb Julai bagi Penggal Kedua setiap tahun.
 2. Mengeluarkan Notis E selepas 14 hari dari tarikh akhir tempoh bayaran setiap penggal.
 3. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan Cukai Taksiran selepas 15 hari dari tarikh Notis E dikeluarkan.
 4. Menyelaras dan menyelia tempat letak kereta di sekitar Bandaraya Ipoh pada setiap hari bekerja.
 5. Memproses permohonan sewaan Petak Kosongkan dan Petak Khas yang diterima dengan lengkap dalam tempoh 14 hari bekerja.
 6. Menyelesaikan aduan pelanggan berhubung aplikasi pintar Letak Kereta PARK@PERAK dalam tempoh 1 hingga 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 7. Melaksanakan pembayaran dalam tempoh 1 hingga 3 hari bekerja dari tarikh baucer yang lengkap diterima.
 8. Menyedia dan mengemukakan Bajet Majlis kepada Pihak Berkuasa Negeri dengan mematuhi Pekeliling Kewangan Negeri Perak dan Garis Panduan bagi Penyediaan Anggaran Bajet yang ditetapkan.
 9. Menyediakan Laporan Penyata Kewangan untuk sesuatu tempoh perakaunan dibentangkan di Mesyuarat Majlis pada bulan Mac tahun berikutnya dan dikemukakan kepada Jabatan Audit Negeri sebelum bulan April.
 10. Membentangkan Pelaporan Kewangan Majlis dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat Kewangan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Menyediakan laporan Pengurusan Kewangan dan Akaun (JKPA) pada setiap suku tahun dan dikemukakan kepada Pejabat Kewangan Negeri.
 11. Menyediakan Laporan Pengurusan Aset Majlis (JKPAK) pada setiap suku tahun dan dikemukakan ke Pejabat Kewangan Negeri.