MENU

DIREKTORI PEGAWAI

1.

Pengarah Perbendaharaan

 

Nama      :       En. Mohd Syazlan bin Mohd Isa Suffian (AMP)

Jawatan :       Pengarah Perbendaharaan Bandaraya

Alamat   :       Tingkat 3, Unit Belanja

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3322

Emel       :       sazlanmohd@gmail.com

 

2.

Pembantu Setiausaha Pejabat

 

Nama      :       Pn. Nurul Atiqah binti Md. Nasir

Jawatan :       Pembantu Setiausaha Pejabat

Alamat   :       Tingkat 3, Unit Belanja

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3322

Emel       :       atiqah@mbi.gov.my

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Perakaunan

 

Nama      :       Pn. Che Wan Intan Maisarah binti Jamaluddin

Jawatan :       Penolong Pengarah Perbendaharaan

Alamat   :       Tingkat 1, Unit Akaun

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3363

Emel       :       intan_maisarah@mbi.gov.my

 

Nama      :       Pn. Cik Puri binti Mohd Noor

Jawatan :       Penolong Akauntan - Belanja

Alamat   :       Tingkat 3, Unit Belanja

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3323

Emel       :       puri@mbi.gov.my

 

Nama      :       En. Azmi bin Ibrahim

Jawatan :       Penolong Akauntan – Unit Akaun

Alamat   :       Tingkat 1, Unit Akaun

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3375

Emel       :       azmi_i@mbi.gov.my

 

Nama      :       Pn. Nur Hashimah binti Mior Hashim

Jawatan :       Penolong Akauntan - Unit Amanah

Alamat   :       Tingkat 1, Unit Amanah

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3381

Emel       :       nurhashimah@mbi.gov.my

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Am & Bekalan

 

Nama      :       En. Muhammad Hafiz bin Muhyaddin

Jawatan :       Penolong Pengarah Perbendaharaan

Alamat   :       Tingkat 1, Unit Bekalan

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3369

Emel       :       hafiz@mbi.gov.my

 

Nama      :       Pn. Suzana binti Shahruam,PPT

Jawatan :       Penolong Akauntan –  Unit Am

Alamat   :       Tingkat 1, Unit Am

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3328

Emel       :       suzana@mbi.gov.my

 

Nama      :       En. Mohd Zabidi Azizi bin Abu Kassim

Jawatan :       Penolong Akauntan –  Bekalan & Perolehan

Alamat   :       Tingkat 1, Unit Bekalan 

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3370

Emel       :       zabidi_azizi@mbi.gov.my

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Operasi Kewangan

 

Nama      :       Cik Nurul Fateha binti Ibrahim

Jawatan :       Penolong Pengarah Perbendaharaan

Alamat   :       Tingkat 3, Unit Aset

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3382

Emel       :       fateha@mbi.gov.my

 

Nama      :       Pn. Rozie binti Mad Nor

Jawatan :       Penolong Akauntan - Aset

Alamat   :       Tingkat 3, Unit Aset

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3283

Emel       :       rozie@mbi.gov.my

 

Nama      :       En. Norazhar bin Ibrahim

Jawatan :       Penolong Akauntan – Letak Kereta

Alamat   :       Tingkat 1, Unit Letak Kereta

                          Jalan Bandar, 30000  Ipoh

Tel            :       05-208 3141

Emel       :       norazhar_ibr@yahoo.com

 

Nama      :       Pn. Cheah Bee Ling

Jawatan :       Penolong Akauntan – Kawalan Tunggakan

Alamat   :       Tingkat 2, Unit Kawalan Tunggakan

                          Jalan Bandar, 30000  Ipoh

Tel            :       05-208 3129

Emel      :       cheahbeeling@mbi.gov.my

 

 

 

6.

Bahagian Sistem

 

Nama      :       Pn. Nor Azlina binti Jalaludin

Jawatan :       Penolong Pengarah Perbendaharaan

Alamat   :       Tingkat 3, Unit SPBT

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3321

Emel       :       norazlina@mbi.gov.my

 

Nama      :       Pn. Hanita binti Huzir

Jawatan :       Penolong Akauntan - Unit Kutipan

Alamat   :       Aras Bawah, Unit Kutipan

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3249

Emel       :       hanita@mbi.gov.my

 

Nama      :       Pn. Hasni binti Hassan

Jawatan :       Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Alamat   :       Tingkat 1, Unit SPBT

                          Jabatan Perbendaharaan

Tel            :       05-208 3362

Emel       :       hasni.hassa6@gmail.com