MENU

CARTA ORGANISASI

Fungsi Jabatan

  1. Memperkasakan sistem pemantauan dan pematuhan secara berkesan melalui Audit Pengurusan, Audit Pengurusan Kewangan, Audit Prestasi, Audit Susulan, Audit Kawalan ICT dan Audit Khas/Siasatan.
  2. Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian prestasi Majlis.
  3. Memberi keputusan dan khidmat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi organisasi. 

 

Maklumat hebahan aktiviti terkini

Lawatan Penilaian Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Lokasi

:

Zon Ibu Pejabat MBI

Tarikh Audit

:

26 Jun 2019  (Rabu)

Objektif Audit

:

  1. Memastikan kriteria EKSA yang berkaitan telah diterapkan dalam amalan kerja terbaik selaras dengan Garis Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam mengikut komponen seperti berikut:
  1. Keperluan Utama Pelaksanaan
  2. Ruang Tempat Kerja/Pejabat
  3. Tempat Umum
  4. Keselamatan Persekitaran
  5. Kawasan Persekitaran Pejabat

 

  1. Memastikan pelaksanaan EKSA di peringkat zon dijalankan secara berterusan selaras dengan pelaksanaan amalan SENTIASA AMAL iaitu dengan mengamalkan aktiviti sisih, susun, sapu dan seragam.