MENU

PENCAPAIAN DAN PENGIKTIRAFAN MBI BAGI TAHUN 2016

BIL.

PENCAPAIAN / PENGIKTIRAFAN

PENARAFAN

1

Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)

Pensijilan Semula

2

Malaysian Landscape Architecture Awards 2015

Government Category  - Green City Award       

Inovasi : eZe3@MBI

Excellence Award

3

Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Berdasarkan Indeks Akauntabiliti bagi Tahun 2015

5 Bintang

4

Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Majlis Bandaraya Ipoh bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015

Sijil Bersih

5

Pematuhan SAGA (Standard Accounting System for Government Agencies) bagi Sistem Kewangan dan Perakaunan MBI

  • PBT Pertama di Malaysia Peroleh Sijil Pematuhan SAGA

Pensijilan

6

Pertandingan Kawad Hari Kebangsaan 2016 Peringkat Negeri Perak Darul Ridzuan

Kategori : PBT/Badan Berkanun/Swasta/NGO

Kedua

7

Pertandingan Kawad Hari Kebangsaan 2016 Peringkat Negeri Perak Darul Ridzuan

Kategori : Pakaian Terbaik

Pertama

8

Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Perkhidmatan Awam ke-29 Peringkat Negeri Perak Tahun 2016

Kumpulan KIK : A_SeeHeart

Projek : 3P3S KENDIRI          

Ketiga

BIL.

PENCAPAIAN / PENGIKTIRAFAN

PENARAFAN

9

Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan (AIPBT) Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 2016

Inovasi : Multipurpose Water Container

Johan

10

Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan (AIPK) Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 2016

Inovasi : My Aset      

Saguhati

11

PBT Prihatin Sempena Sambutan Hari OKU Peringkat Kebangsaan 2016

Kategori : Majlis Bandaraya

Penghargaan

12

Penggunaan Bahasa Kebangsaan yang Baik dan Betul pada Paparan Iklan bersempena dengan Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Perak 2016

Penghargaan

13

Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia Melalui MURNInets Tahun 2016

Bandar Mampan (94%)

14

Pertandingan Anugerah Tandas Bersih 1Malaysia 2016     

Kategori : Pejabat Kerajaan

Anugerah Emas

15

Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) Kategori - AIPBT Tahun 2016

  • Ipoh Car Free Day
  • PCyl-2R
  • Q-Investment@MBI
  • Moibile-K@MBI

Kedua