MENU

Undang-Undang Kecil Gerai-Gerai Milik Majlis

 1. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis) 1974
 2. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis) (Pindaan)1980
 3. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis)(Pindaan) 1981
 4. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis) (Pindaan) 1984

Undang-ungang penjaja

 1. Undang-Undang Kecil Penjaja (MBI) 1981
 2. Undang-Undang Kecil Penjaja (MBI) 1997

Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan

 1. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] 1981
 2. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] [Pindaan] 1982
 3. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] [Pindaan] 1987
 4. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] [Pindaan] 1997.
 5. UUK Perlesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian [MBI] (Pin) 1997 Pembetulan
 6. UUK Perlesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian [MBI] (Pin) 1999- kebenaran bertulis daripada pemunya.
 7. UUK Perlesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian [MBI] (Pin) – Pembetulan UUK3

Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan

 1. Food Handlers [Ipoh Municipal Council By-Laws 1981.

Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan

 1. Undang-undang kecil pengawalan dan pengawasan tempat-tempat makan [MPI] 1981.

Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan

 1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun kesalahan )(MBI) 1980
 2. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun kesalahan )(MBI) (Pindaan)1992

Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] 1984.

Pk.P.U.17/10.5.1984

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1985

Pk.P.U.41/29.8.1985

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1990

Pk.P.U.17/2.8.1990

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1997

Pk.P.U.5/2.8.1997

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1987

Pk.P.U.23/10.4.1997