MENU

Undang-Undang Kecil Pasar Malam (MPI) 1973

Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MPI) 1987

Undang-Undang Kecil Larangan Merokok (MPI) 1984

Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (MPI) 1981 (dmansuhkan pada 06.12.2012) dan digantikan dengan Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan (MBI) 2012

Undang-Undang Kecil Rumah Urut (MPI) 1981 (dimansuhkan pada 06.12.2012) dan digantikan dengan Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan (MBI) 2012.

Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MBI) 1990

Undang-Undang Kecil Iklan (MBI) 2013

         1.Undang-Undang Kecil Iklan (MBI) (Pindaan) pada 30.12.2016

Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MBI) 1990

Undang-Undang Kecil Gas Petroliam Cecair (MPI) 1972

Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPI) 1983

Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Kolam Renang (MPI) 1985

Boarding House Enactment 1927

Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993

Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah sarap (MPI) 1986

Enakmen Hiburan Tempat-Tempat Hiburan 1997

          1.Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Kawalan Dan Penyeliaannya) (Perak) 2002

Jata Dan Bendera Majlis Bandaraya Ipoh (Warta Bertarikh 21.06.2012) No.1151

Pengisytiharan Majlis Bandaraya Ipoh (Warta Bertarikh 26.05.1988) No.683

Ipoh Municipal Council (Playing Field And Recreation Grounds And Hire Of Apparatus Charges) / Peraturan-Peraturan Menyewa Dewan Bandaran 1965

Ipoh Municipal Fees 1964

Denda Dan Waran 1988

Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (Akta Kerajaan Tempatan 1976) 1980

Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974) 2013

         1.Pindaan pada 10.10.2013