MENU

Undang-Undang Kecil Bangunan Kepunyaan Majlis 1981 (dimansuhkan pada 2015)

Undang-Undang Kecil Perpustakaan Tun Razak Ipoh 1976

Undang-Undang Kecil Taman (MPI) 1985 -pindaan 2007

Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (digantikan dengan Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan Dan Haiwan Merayau (MBI) 2014.

         1.Diwartakan pada 23.10.2014

Undang-Undang Kecil Vandalisme (MBI) 1992

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MBI) 1989

Undang-Undang Kecil Jalan, Parit Dan Bangunan (Mendapatkan Perbelanjaan & Kos)(MBI) 1997

Kaedah-kaedah Pegawai Majlis Bandaraya Ipoh (Kelakuan Dan Tatatertib) 2013

         1.Pindaan pada 21.11.2013

Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (MBI) 2012

         1.Pindaan pada 19.07.2012

Undang-Undang Kecil Bangunan Lembaga Bandaran (MPI) 1977

Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan Susun Atur (MPI) 1981

Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan Bangunan (MPI) 1982

Perintah Tetap (Tender & Kontrak) (MBI) 1997

Peraturan Tetap (Mesyuarat Majlis) (MPI) 1987

Perluasan Sempadan (Kg.Manjoi) 2000

Undang-Undang Kecil Krematorium (MBI) 2004

Ordinan Setem 1949

         1.Pengecualian (No.16) 1986 berkuatkuasa 22.05.1986

Undang-Undang Kecil Lambang Dan Nama (Mencegah Penggunaan Yang Tidak Betul) 1966

Perintah Lalulintas (Peruntukan Tempat Letak Kereta) Majlis Bandaraya Ipoh (2005) dan Pindaan (12.05.2016)