MENU
Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
S0121/19 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 'VACCINE TYPHOID 0.5ML / VIAL' BAGI TEMPOH EMPAT BULAN [Edit] 25 Sep 2019 Muat turun iklan
S0122/19 CADANGAN MEMBEKAL PERALATAN KERJA UNTUK STOR BAHAGIAN PERKHIDMATAN BANDAR. [Edit] 25 Sep 2019 Muat turun iklan
S0106/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR B2 PASAR/GERAI) [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0107/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR B3- PASAR/GERAI) [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0108/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR C1-KOMPLEKS SUKAN) [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0109/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR C2-RIADAH) [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0110/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR C3-DEWAN) [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0111/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR D1- IBU PEJABAT MBI). [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0112/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR D2 PEJABAT LAMA) [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0113/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR D3 - BANGUNAN LAIN) [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan