MENU
Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
S0121/19 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 'VACCINE TYPHOID 0.5ML / VIAL' BAGI TEMPOH EMPAT BULAN [Edit] 25 Sep 2019 Muat turun iklan
S0122/19 CADANGAN MEMBEKAL PERALATAN KERJA UNTUK STOR BAHAGIAN PERKHIDMATAN BANDAR. [Edit] 25 Sep 2019 Muat turun iklan
S0110/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR C3-DEWAN) [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0111/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR D1- IBU PEJABAT MBI). [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0112/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR D2 PEJABAT LAMA) [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0113/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR D3 - BANGUNAN LAIN) [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0114/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR D4 - BANGUNAN LAIN). [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0115/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR E1-RUMAH PANGSA BUNTONG HARMONI). [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0116/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR E2 - UTC). [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan
S0103/19 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR A1 - KEDIAMAN). [Edit] 20 Sep 2019 Muat turun iklan