MENU

AWATANKUASA PERHUBUNGAN KAWASAN (JPK)
MAJLIS BANDARAYA IPOH 2014/2016

 

PENGENALAN

  • Majlis Bandaraya Ipoh telah melaksanakan Jawatankuasa Perhubungan Kawasan (ZON) di 23 Zon.
  • Perlaksanaan Jawatankuasa Zon ini telah bermula sejak tahun 2003 hasil keputusan Jawatankuasa Penasihat Tujuan-tujuan Am (Khas) Bil. 03/02/03.
  • Perlaksanaan pembahagian Zon-Zon ini adalah selaras dengan arahan pihak Kerajaan melalui Pekeliling JKT: JM/N/Bil 9/2000 yang menghendaki semua PBT seluruh Malaysia melaksanakan konsep ini.
  • Perlaksanaan Konsep Jawatankuasa Perhubungan Kawasan adalah merupakan satu usaha tambahan sebagai sambungan kepada tugas dan tanggungjawab Majlis bagi meningkatkan keberkesanan peranan Majlis kepada warga kota.

 

RINGKASAN JPK

1. Perlantikan Jawatankuasa :
Setiap zon akan melibatkan seorang Ahli Majlis dan dua orang Pegawai Perhubungan Kawasan 'Area Officer'. Pegawai Perhubungan Kawasan terdiri dari kakitangan majlis yang memenuhi kriteria berikut :

           i.Tinggal di dalam zon-zon terlibat
           ii.Kelompok Gred Perkhidmatan 27 ke 17

3. Skop Tugas :

         a. Pengantaraan di antara Majlis Bandaraya Ipoh, Ahli Majlis, Persatuan, Badan Bukan Kerajaan dan penduduk setempat.
         b. Pemudah cara bagi menjalankan acara yang diaturkan.