MENU

LESEN KOMPOSIT
 

PERNIAGAAN BUKAN MAKANAN

Hotel/Bajet Hotel/Homestay

Pasaraya

Stesen Minyak

UNDANG-UNDANG KECIL PAPAN IKLAN ((MAJLIS PERBANDARAAN IPOH)

(PINDAAN) 1987

  •  

Semua jenis papan iklan kormesial dan biilboard yang terletak dalam kawasan Majlis Bandaraya Ipoh.