Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

 

Visi

Menilai dan mengurus harta secara bijak, adil dan saksama.

 

Misi

Melaksanakan pengiraan Cukai Taksiran Yang adil dan berpatutan mengikut jenis-jenis pegangan.

 

Objektif

  • Berusaha mempertingkatkan pendapatan Majlis dari punca hasil Cukai Taksiran dan Caruman Bantuan Kadar.
  • Berusaha mengagihkan beban pembayar cukai ke tahap yang wajar dan berpatutan.
  • Berusaha mempertingkatkan mutu pengurusan harta-harta Majlis dari segi kutipan sewaan dan penyelenggaraan ke tahap yang memuaskan semua.
  • Menyediakan cadangan dan kajian pembangunan tanah milik Majlis.
  • Mempertingkatkan kualiti kerja ke arah kecemerlangan perkhidmatan.

 

Fungsi Utama

1.Bahagian Pentadbiran.

Menjalankan segala urusan pentadbiran am pejabat, kewangan dan urusan anggota jabatan.

 

2. Bahagian Teknikal

Menilai harta/pegangan bagi maksud Cukai Taksiran, Caruman Bantuan Kadar dan menguruskan proses pengambilan tanah bagi projek-projek Majlis.

 

3. Bahagian Pengurusan Harta.

Mengurus harta tanah milik.

Muka surat: 1  2  

related1 related2 related3 related4 related5 related6 related7 related8
related9 related10 related11 related12 related13 related14 related15 related16
related17 related18 related19 related20 related21 related22 related23 related24
related25 related26

Pautan