MENU

Mayor Office
Photo Name Designation Tel Fax Email
Dato’ Rumaizi bin Baharin @ Md Daud Datuk Bandar Ipoh 05-2083200 05-2537396 rumaizi@mbi.gov.my
Pn Azlina binti Abdul Aziz Pembantu Khas 05-2083200 05-2537396 azlina@mbi.gov.my
En. Mohd Syahrizal bin Azmi Pegawai Perhubungan Awam 05-2083394 05-2083544 syarizal@mbi.gov.my
Pejabat (Am) Am 05-2083393
- Pegawai Khas 05-2083202
Law Office
Photo Name Designation Tel Fax Email
En. Syahrul Azrin b. Ghazali Penasihat Undang-Undang Bandaraya 05-2083350 05-2083538 syahrul@mbi.gov.my
En. Radin Amir Afifi bin Ahmad Aruani Pegawai Undang-Undang 05-2083353 05-2083538 radin@mbi.gov.my
Pn Aniza binti Abdullah Baharuddin Pen Peg Undang-Undang 1 05-2083351 05-2083538 aniza@mbi.gov.my
En Mohamad Kushairi bin Nordin Pen Peg Undang-Undang 2 05-2083352 05-2083538 kushairi_nordin@mbi.gov.my
Pejabat (Am) 05-2083349/3398 05-2083538