MENU

Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Perak dalam proses penyediaan Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Program Publisiti dan Penyertaan Awam merupakan satu kaedah hebahan selaras dengan peruntukan Seksyen 9, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Semua dijemput hadir untuk memeriksa laporan dan mengemukakan pandangan, cadangan atau bantahan sepanjang tempoh publisiti ini.

Program ini akan diadakan seperti maklumat berikut :

Muat Turun :

- DRAF RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PERAK 2040

- BORANG BANTAHAN AWAM