MENU

Pihak MBI menyediakan senarai kontraktor yang memberi perkhidmatan kutipan sampah kebun & sampah pukal. Warga kota boleh terus menghubungi kontrakor tersebut untuk mendapatkan perkhidmatan.

Bersama-sama ini disertakan risalah program dan senarai terkini kontraktor yg mengambil bahagian.

SENARAI KONTRAKTOR RORO YANG MEMBERI PERKHIDMATAN
KUTIPAN SAMPAH KEBUN DAN SAMPAH PUKAL

MAJLIS BANDARAYA IPOH