MENU

Delegasi Majlis Daerah Sik yang diketuai oleh Y.Bhg. Dato' Haji Bukhari bin Abdullah, Yang DiPertua Majlis Daerah Sik telah memilih Majlis Bandaraya Ipoh sebagai lokasi Lawatan Penandaarasan untuk berkongsi pengalaman sesama Pihak Berkuasa Tempatan dalam pelbagai aspek.