MENU
  • Bermula 1 Januari 2020, pelan pepasangan kebersihan tidak perlu dikemukakan secara berasingan dengan pelan bangunan. Pelan Pepasangan Kebersihan hendaklah dinyatakan di atas pelan lantai dan paip-paip buangan diwarnakan dengan warna merah.

 

  • Bermula 1 Januari 2020, pelan konkrit tetulang tidak perlu dikemukakan di peringkat permohonan kelulusan pelan bangunan. Pelan konkrit tetulang hendaklah dikemukakan di peringkat pengemukaan Notifikasi Mula Kerja Bangunan (Borang B) kepada Unit Pusat Setempat (OSC).