MENU

Dimaklumkan bahawan telah berlaku kerosakan pada pencawang Tenaga Nasional Berhad (TNB) di Perpustakaan Tun Razak yang telah menyebabkan gangguan bekalan elektrik terputus dan mengakibatkan semua operasi di Perpustakaan Tun Razak tidak dapat dilaksanakan.

Oleh yang demikian, penutupan sementara Perpustakaan Tun Razak sehingga kerja-kerja pembaikan selesai sepenuhnya.