MENU

Dimaklumkan bahawa, kerja-kerja permbaikan TNB telah selesai dan bekalan elektrik di Pepustakaan Tun Razak telah pulih. Operasi perpustakaan berjalan seperti biasa dan dibuka semula kepada awam.