MENU

Dimaklumkan bahawa kerja-kerja penambahbaikan sistem dan aplikasi Park@Perak akan dilaksanakan dari 12 hingga 14 Jun 2020 (Jumaat hingga Ahad).
Sehubungan dengan itu, sistem dan aplikasi berkenaan tidak dapat digunakan oleh orang awam dalam tempoh tersebut.