MENU

MBI melalui kepimpinan Yang Berbahagia Dato' Rumaizi bin Baharin@Md Daud, Datuk Bandar Ipoh bersama Yang Berusaha Puan Hajjah Zuraina binti Kamarul Ariff, Setiausaha Bandaraya, AhliMajlis, Pengarah Kanan Ketua Jabatan, pegawai dan anggota menjadi peneraju ke arah kempen bebas dari penggunaan polesterin.

MBI perlu menunjukkan contoh dan teladan yang terbaik kepada wargakota Ipoh dengan memulakannya sendiri di kantin MBI.

Ia digiatkan lagi oleh MBI ke arah 'Go Green' yang mana anggota Majlis digalakkan membawa bekas sendiri.

Secara tidak langsung, ia akan mengurangkan pembungkusan dengan menggunakan plastik.