MENU

24 Julai 2020 - Sesi kunjung hormat dan Taklimat Pelaksanaan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 oleh Y.Bhg.Dato' Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkaan Malaysia kepada Ahli Majlis MBI di Dewan Mesyuarat MBI.