MENU

3 Januari 2021 - Y.Bhg. Dato' Rumaizi bin Baharin@Md Daud, Datuk Bandar Ipoh menyempurnakan Majlis Pelancaran Operasi Kutipan Sampah di Meru dan Manjoi.