MENU
Y.Bhg.Dato' Rumaizi bin Baharin@Md Daud, Datuk Bandar Ipoh melawat Pameran Draf Rancangan Tempatan Ipoh (Pengubahan 10) 2020 di Lobi Bangunan MBI, Jalan Sultan Abdul Jalil.
 
Pameran tersebut berlangsung dari 8 Februari hingga 10 Mac 2021 dari jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang.
Wargakota Ipoh juga boleh membuat semakan laporan dan bantahan secara atas talian di portal MBI melalui pautan berikut: