MENU

sila ambil perhatian!
Bermula 1 April 2021, pihak majlis menetapkan bahawa Tatacara Urusan Penjualan Dokumen Tender/ Sebutharga akan dilaksanakan mengikut ketetapan seperti berikut :

1. Satu (1) wakil yang diberi kuasa hanya dibenarkan berurusan untuk satu (1) syarikat pembekal kontraktor sahaja dalam satu tempoh masa penjualan dokumen tender/sebutharga

2. Wakil yang diberi kuasa perlu mengemukakan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik berdaftar yang tercatat dalam sijil KKM atau CIDB