MENU
 
Adalah dimaklumkan bahawa mulai Oktober 2020 semua permohonan Rumah Perakku hanya dilaksanakan menerusi system atas talian sahaja dan permohonan melalui borang adalah dimansuhkan. Permohonan boleh dibuat menerusi laman sesawang http://lphp.perak.gov.my tertakluk keapda syarat-syarat berikut:
 
  1. Warganegara Malaysai berumur 18 tahun ke atas
  2. Pemohon belum memiliki rumah
  3. Pendapatan isi rumah tidak melebihi: RM3,860 sebulan Rumah Perakku I (kos rendah RM 90,000 dan ke bawah)
  4. Pendapatan isi rumah tidak melebihi: RM3,861 hingga RM7,000 sebulan Rumah Perakku II (kos  sederhana RM90,001 hingga RM180,000)
  5. Pendapatan terbuka (Rumah Mampu Milik RM140,001 hingga RM250,000)