MENU
Kutipan sampah domestik 2x seminggu adalah sementara.
 
Kutipan akan kembali kepada 3x seminggu selepas isu kekurangan pekerja akibat Covid-19 selesai.
 
Jadual kutipan sampah domestik telah bermula hari ini dan wargakota boleh merujuk jadual yang telah dilampirkan seperti dibawah.