MENU

15 November 2021-YB  Dato' Nolee Ashilin  binti Dato' Mohammed Radzi, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan & Pelancongan Negeri Perak Darul Ridzuan mewakili YAB Menteri Besar Perak merasmikan Program Publisiti & Penyertaan Awam Draf Rancangan Tempatan Bandaraya Ipoh 2035 (Penggantian) serta melancarkan Pelan Tindakan & Penjenamaan Wilayah Pelancongan Greater Ipoh di Casuarina@Meru Hotel Ipoh pagi tadi.

Ia turut dihadiri oleh Y.Bhg. Dato' Rumaizi bin Baharin@Md Daud, Datuk Bandar Ipoh, Y.Bhg.Datuk TPr. Mohd Faidzal bin Hamzah, Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) Plan Malaysia, TPr. Hajah  Asni  binti Mustafa, Pengarah Plan Malaysia Perak, Ahli-Ahli Majis, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta agensi swasta.

Rancangan Tempatan (RT) ini disediakan selaras dengan peruntukan Subseksyen 18(1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi menggantikan RT sedia ada yang mana ianya merupakan satu dokumen perancangan guna tanah dan fizikal yang mengandungi peta cadangan guna tanah dan pernyataan bertulis disokong dengan pelan subjek sektoral dan garis panduan pembangunan.

Dengan keluasan 64,257 hektar, diyakini setiap cadangan pembangunan yang dicadangkan ini dapat direalisasikan berpandukan kepada 4 teras utama, 107 projek cadangan/ langkah-langkah utama yang strategik dan kritikal serta 254 program dan projek serta asas panduan berfokus kepada kawasan.

Di dalam draf ini juga, telah mengambilkira Pembentukan Strategi Pembangunan Konsep Multi- Nuclei Seimbang yang menjadikan asas cadangan guna tanah dan garis panduan pembangunan. Antara aspek yang ditekankan ialah:

i.    Pertimbangan perancangan utama (dasar dan strategi peringkat antarabangsa, nasional, negeri dan tempatan);

ii.    Kedudukan fizikal, ekonomi, sosial, budaya dan governans kawasan Majlis Bandaraya Ipoh;

iii.    Limitasi dalam pembentukan strategi tren pembangunan semasa, potensi MBI sebagai bandaraya negeri yang memenuhi aspirasi penduduk, pelawat, pentadbir, pelabur dan pengusaha termasuklah semua pihak yang berkepentingan.

Melalui langkah-langkah di atas, peranan dan tanggungjawab ini mestilah dipikul secara bersama iaitu dengan memberi peluang kepada pihak awam dan berkepentingan untuk membuat bantahan, memberi cadangan/maklumbalas dari 15 Novemb15 November 2021-YB  Dato' Nolee Ashilin  binti Dato' Mohammed Radzi, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan & Pelancongan Negeri Perak Darul Ridzuan merasmikan Program Publisiti & Penyertaan Awam Draf Rancangan Tempatan Bandaraya Ipoh 2035 (Penggantian) serta melancarkan Pelan Tindakan & Penjenamaan Wilayah Pelancongan Greater Ipoh di Casuarina@Meru Hotel Ipoh pagi tadi.

Ia turut dihadiri oleh Y.Bhg. Dato' Rumaizi bin Baharin@Md Daud, Datuk Bandar Ipoh, Y.Bhg.Datuk TPr. Mohd Faidzal bin Hamzah, Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) Plan Malaysia, TPr. Hajah  Asni  binti Mustafa, Pengarah Plan Malaysia Perak, Ahli-Ahli Majis, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta agensi swasta.

Rancangan Tempatan (RT) ini disediakan selaras dengan peruntukan Subseksyen 18(1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi menggantikan RT sedia ada yang mana ianya merupakan satu dokumen perancangan guna tanah dan fizikal yang mengandungi peta cadangan guna tanah dan pernyataan bertulis disokong dengan pelan subjek sektoral dan garis panduan pembangunan.

Dengan keluasan 64,257 hektar, diyakini setiap cadangan pembangunan yang dicadangkan ini dapat direalisasikan berpandukan kepada 4 teras utama, 107 projek cadangan/ langkah-langkah utama yang strategik dan kritikal serta 254 program dan projek serta asas panduan berfokus kepada kawasan.

Di dalam draf ini juga, telah mengambilkira Pembentukan Strategi Pembangunan Konsep Multi- Nuclei Seimbang yang menjadikan asas cadangan guna tanah dan garis panduan pembangunan. Antara aspek yang ditekankan ialah:

i.    Pertimbangan perancangan utama (dasar dan strategi peringkat antarabangsa, nasional, negeri dan tempatan);

ii.    Kedudukan fizikal, ekonomi, sosial, budaya dan governans kawasan Majlis Bandaraya Ipoh;

iii.    Limitasi dalam pembentukan strategi tren pembangunan semasa, potensi MBI sebagai 3 negeri yang memenuhi 3bir, pelabur dan pengusaha termasuklah semua pihak yang berkepentingan.

Melalui langkah-langkah di atas, peranan dan tanggungjawab ini mestilah dipikul secara bersama iaitu dengan memberi peluang kepada pihak awam dan berkepentingan untuk membuat bantahan, memberi cadangan/maklumbalas dari 15 November sehingga 13 Disember 2021 terhadap penyediaan perancangan pembangunan ini sehingga tahun 2035.

Satu lagi langkah dalam memajukan industri pelancongan ialah dengan menyediakan satu action plan iaitu PELAN TINDAKAN DAN PENJENAMAAN WILAYAH PELANCONGAN GREATER IPOH yang merangkumi empat pentadbiran pihak berkuasa tempatan (PBT) iaitu kawasan Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, Majlis Daerah Kampar, dan Majlis Daerah Batu Gajah. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji semula strategi dan dasar- dasar semasa berkaitan pembangunan dan pengurusan pelancongan di Wilayah Greater Ipoh dan seterusnya mencadangkan pelan tindakan dan penjenamaan pelancongan bagi merancang, mengurus, dan mempromosikan industri pelancongan di kawasan pentadbirannya supaya lebih berdaya saing dan berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan mampan.

Antara cadangan yang telah dikenalpasti di dalam pelan tindakan ini adalah:

i.     Cadangan Memantapkan Ipoh Sebagai Hub Pelancongan Hipster;

ii.    Cadangan Memperkasakan Batu Gajah Sebagai Hub Pelancongan Healthy Lifestyle;

iii.    Cadangan Mengukuhkan Eco Adventure Capital Of Gopeng;

iv.    Cadangan Revitalisasi Kuala Kangsar Bandar Diraja;

Setiap cadangan ini diharap dapat direalisasikan dengan mengambilkira semua konsep sediada masakini ke arah pembangunan yang lebih mampan.

Semoga penyediaan draf dan pelan tindakan ini berjaya menghasilkan satu dokumen yang praktikal dan dapat menjadi panduan kepada semua yang terlibat untuk memacu perancangan pembangunan dan sektor pelancongan di negeri Perak.er sehingga 13 Disember 2021 terhadap penyediaan perancangan pembangunan ini sehingga tahun 2035.

Satu lagi langkah dalam memajukan industri pelancongan ialah dengan menyediakan satu action plan iaitu PELAN TINDAKAN DAN PENJENAMAAN WILAYAH PELANCONGAN GREATER IPOH yang merangkumi empat pentadbiran pihak berkuasa tempatan (PBT) iaitu kawasan Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, Majlis Daerah Kampar, dan Majlis Daerah Batu Gajah. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji semula strategi dan dasar- dasar semasa berkaitan pembangunan dan pengurusan pelancongan di Wilayah Greater Ipoh dan seterusnya mencadangkan pelan tindakan dan penjenamaan pelancongan bagi merancang, mengurus, dan mempromosikan industri pelancongan di kawasan pentadbirannya supaya lebih berdaya saing dan berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan mampan.

Antara cadangan yang telah dikenalpasti di dalam pelan tindakan ini adalah:

i.     Cadangan Memantapkan Ipoh Sebagai Hub Pelancongan Hipster;

ii.    Cadangan Memperkasakan Batu Gajah Sebagai Hub Pelancongan Healthy Lifestyle;

iii.    Cadangan Mengukuhkan Eco Adventure Capital Of Gopeng;

iv.    Cadangan Revitalisasi Kuala Kangsar Bandar Diraja;

Setiap cadangan ini diharap dapat direalisasikan dengan mengambilkira semua konsep sediada masakini ke arah pembangunan yang lebih mampan.

Semoga penyediaan draf dan pelan tindakan ini berjaya menghasilkan satu dokumen yang praktikal dan dapat menjadi panduan kepada semua yang terlibat untuk memacu perancangan pembangunan dan sektor pelancongan di negeri Perak.