MENU

Pihak Majlis memohon anda mengemukakan maklumbalas berkenaan penggunaan Sistem MyNorisk@MBI ( Permohonan Lesen Tidak Berisiko secara atas talian).

 

<<< HANTAR MAKLUMBALAS ANDA >>>