MENU

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN MAJLIS BANDARAYA IPOH
(Soal selidik ini diadakan sepanjang tahun ini bermula dari Januari hingga Disember 2021)

Kajian ini dilakukan untuk mengkaji berkaitan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan di MBI. Semua maklumat yang diperoleh melalui soal selidik akan dirahsiakan dan hanya akan digunakan untuk kajian ini sahaja. Terima kasih di atas kesudian anda untuk menjawab soal selidik ini.

Soal selidik ini mengandungi 3 bahagian. Sila jawab kesemua bahagian.

 

BAHAGIAN A : INFO RESPONDEN
BAHAGIAN B : PERKHIDMATAN

PILIH JAWAPAN ANDA BERDASARKAN SKALA YANG DIBERIKAN

12345
LEMAHKURANG MEMUASKANSEDERHANABAIKCEMERLANG
12345
Papan kenyataan (kemas dan teratur)
Tempat duduk pelanggan menunggu mencukupi
Ruang mengisi borang disediakan
Papan kenyataan khas mengenai proses perkhidmatan
12345
Kemahiran di dalam kerja
Kemahiran dalam menyelesaikan masalah
Kebolehan berkomunikasi
Kemahiran berkomunikasi (lisan & tulisan)
12345
Rahsia pelanggan disimpan elok
Kesilapan dalam melakukan kerja oleh staf kaunter
Staf dilihat berkeyakinan terhadap sistem komunikasi
Staf dilihat amanah dalam melaksanakan tanggungjawab
12345
Pelanggan berkeupayaan menerima khidmat dengan cepat
Staf dilihat mempunyai minat terhadap kerja
Staf sentiasa berkerjasama dengan pelanggan
Pelanggan menerima tindakan yang segera ke atas rayuan
12345
Staf yang sentiasa memudahkan pelanggan
Sentiasa mengambil berat masalah pelanggan
Pakaian staf dan kebersihan dijaga ketika melayan pelanggan
Staf berkebolehan memberi layanan yang baik kepada pelanggan
BAHAGIAN C : KEPUASAN PELANGGAN
12345
Pemberitahuan tentang hasil siasatan kes aduan
Mutu perkhidmatan dan kemampuan kakitangan di MBI
Layanan dan keprihatinan yang ditunjukkan oleh kakitangan MBI
Proses dan prosedur urusan di kaunter perkhidmatan yang ada sekarang
Tahap pengetahuan, kemahiran dan kredibiliti kakitangan
Kakitangan yang bersopan santun dan mesra
Sikap professional petugas kaunter yang bijak mengawal emosi

TERIMA KASIH.
Kami amat menghargai kerjasama anda dalam meluangkan masa untuk melengkapkan kajian kepuasan pelanggan ini bagi mengambil kira dalam menambah mutu perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh.

11 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.