MENU

Fungsi Majlis Bandaraya Ipoh

  • Perancangan dan kawalan pembangunan;
  • Kawalan bangunan, iklan dan papan tanda;
  • Perkhidmatan pungutan sampah dan kawalan kebersihan bandaraya;
  • Pelesenan dan kawalan perniagaan / penjajaan;
  • Pembinaan dan penyelenggaaraan jalan-jalan;
  • Pengurusan lalulintas;
  • Penyediaan kemudahan awam;
  • Memperbaiki dan menaikkan taraf kampung-kampung baru/ tradisi/ tersusun dengan penyediaan kemudahan-kemudahan asas.