MENU

MISI

Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah "Bandaraya Dalam Taman'
di samping menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota.

VISI

Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah "Bandaraya Dalam Taman"
di sampai menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota.

OBJEKTIF

1.Menjadikan Ipoh sebagai sebuah Bandaraya Bougainvillea selaras sebagai bunga rasmi Bandaraya Ipoh.
2.Mewujudkan pembangunan landskap yang mampan bagi kemudahan warga kota selaras dengan aspirasi kerajaan menjadikan Malaysia Negara Taman.
3.Menwujudkan kawasan rekreasi yang berkualiti serta lengkap dengan kemudahan-kemudahan sukan dan ridah bagi warga kota.