MENU

1.0 VISI

 Merealisasikan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih, komuniti yang sejahtera dengan memupuk budaya kerja yang cemerlang.

2.0 MISI

 Mewujudkan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih, sihat dan sejahtera dan menyemarakkan aktiviti-aktiviti dan pembangunan komuniti yang teratur

3.0 OBJEKTIF

 Merancang, melaksana dan memastikan perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh kepada warga kota Ipoh sentiasa berada di tahap yang terbaik dari masa ke semasa.

4.0 FUNGSI

  • Pengurusan Perkhidmatan Komuniti Bandaraya
  • Pengurusan Program Antarabangsa Dengan Bandar Berkembar Dan Bandaraya Persahabatan/Kerjasama Serta Ahli TPO (Tourism Promotion Organisation)
  • Membantu Kerajaan Negeri Dalam Urusan Pelancongan Di Bandaraya Ipoh
  • Pengurusan Perpustakaan Tun Razak
  • Pengurusan Tempahan Dan Fasiliti Majlis Bandaraya Ipoh
  • Pengurusan Kompleks Sukan