MENU

OBJEKTIF
 

 • Menyediakan segala kemudahan dan perkhidmatan sebagai asas mencapai mutu kehidupan yang berdaya huni, berkualiti dan mampan untuk meningkatkan taraf hidup warga bandar raya
   
 • Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan
   
 • Memperkasakan perancangan pembangunan pintar dan lestari dalam semua bidang
   
 • Meningkatkan infrastruktur dan kemudahan awam yang berkualiti
   
 • Memberdayakan penglibatan komuniti secara inklusif untuk mencapai pembangunan masa hadapan
   
 • Melestarikan alam sekitar dan mempertingkatkan persekitaran yang bersih
   
 • Memelihara serta memulihara warisan dan seni budaya setempat
   
 • Menggalakkan pertumbuhan industri, perdagangan dan pelancongan yang vibrant
   
 • Mempertingkatkan pengindahan bandar raya Ipoh bersesuaian dengan tarafnya sebagai ibu negeri dan pusat pentadbiran Negeri Perak Darul Ridzuan