MENU

MAKLUMAT UNIT AUDIT DALAM

Nama Jabatan/Unit

:

Unit Audit Dalam

Nama Ketua Jabatan/Unit

:

Encik Khairudin Bin Mansor

No. Telefon

:

05-2083329

Emel

:

unitauditdalam@mbi.gov.my   

Alamat

:

Unit Audit Dalam

Tingkat 7, Majlis Bandaraya Ipoh,

Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown,

30450 Ipoh, Perak

 

VISI

Meningkatkan atau mewujudkan kompetensi seterusnya mewujudkan pengurusan yang cekap lagi efisien agar sumber dapat digunakan secara optimum.

 

MISI

 • Merancang program auditan pengurusan, kewangan, susulan dan penyiasatan dengan sistematik, tepat, ketelusan maklumat boleh dibuat secara bebas, adil dan saksama kepada semua warga organisasi.
 • Memastikan program & aktiviti Majlis dilaksanakan secara cekap, ekonomi dan efektif.

 

FUNGSI UNIT

 • Memperkasakan sistem pemantauan dan pematuhan secara berkesan melalui:
 1. Audit Pengurusan,
 2. Audit Pengurusan Kewangan,
 3. Audit Prestasi,
 4. Audit Susulan,
 5. Audit Kawalan ICT, dan
 6. Audit Khas/Siasatan.
 • Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian prestasi Majlis.
 • Memberi syor keputusan dan khidmat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi organisasi.

 

CARTA ORGANISASI