MENU

Unit Korporat dan Perhubungan Awam diwujudkan pada 1 September 2010 di bawah pentadbiran Pejabat Datuk Bandar. Penubuhan Unit ini bertujuan untuk melaksanakan transformasi urustadbir dari aspek kecekapan pentadbiran terutama yang melibatkan inovasi dan kreativiti, produktiviti, kualiti serta peningkatan imej majlis.

Pada tahun semasa 2018,Unit Korporat dan Perhubugngan Awam dibahagikan kepada 4 bahagian yang menjadi penggerak kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan iaitu :-

 • Bahagian Pengurusan Kualiti;
 • Bahagian Komunikasi Korporat dan Pentadbiran Am;
 • Bahagian Khidmat Pelanggan (1SERVE);
 • Bahagian Penerbitan

Unit ini diterajui oleh 3 orang Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta 24 orang anggota Kumpulan Sokongan & Pelaksana.

 

 

BAHAGIAN PENGURUSAN KUALTI

Bahagian Pengurusan Kualiti bertanggungjawab dalam menguruskan aktiviti / program peningkatan kualiti dan pembudayaan inovasi melalui pelan tindakan inovasi dan kualiti MBI. Bahagian ini juga melaksana, mengemaskini dan membuat pemantauan terhadap rekod pendokumentasian dari semasa ke semasa, antaranya ialah:-

 • Sistem Penarafan Bintang pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT);
 • Pelan Strategik MBI 2013- 2020;
 • Sasaran Kerja Tahunan (SKT) MBI;
 • Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja;
 • MS ISO 9001:2008;
 • Piagam Pelanggan ;
 • Amalan Persekitaran EKSA;
 • Anugerah Inovasi;
 • Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK);
 • Kajian Kepuasan Bekerja; dan
 • Sambutan Hari Inovasi Perkhidmatan Awam Peringkat MBI
 • Pertandingan Kuiz Invoasi Antara Jabatan
 • Pertandingan Buskers Inovasi Antara Jabatan
 • Pertandingan Zon 5S Terbaik
 • Pertandingan 1 anggota 1 idea
 • Pertandingan Cetusan Idea Warga Kota
 • Pertandingan Pengurusan Aset Terbaik Antara Jabatan
 • Penulisan Artikel Inovasi
 • Pertandingan Berbalas Pantun Antara Jabatan
 • Pertandingan Treasure Hunt
 • Landskap Inovasi
 • Fotograf Inovasi
 • Pertandingan Landskap Inovasi
 • Pameran Inovasi

 

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT & PENTADBIRAN AM

Bahagian Komunikasi Korporat dan Pentadbiran Am melaksanakan fungsi-fungsi berikut;

 • Pengurusan Aduan Awam;
 • Pengurusan Program Turun Padang (TURPA) Datuk Bandar / wakil pengurusan;
 • Pengendalian Pelawat / Taklimat / Penerangan;
 • Publisiti acara-acara rasmi Majlis;
 • Pengendalian Kaunter Bertemu Pelanggan;
 • Pengurusan Kaunter 1Serve;
 • Urusan Pentadbiran Unit Korporat dan Perhubungan Awam

 

PENCAPAIAN PRESTASI ADUAN AWAM

Tahun semasa 2018, merekodkan pencapaian keseluruhan tindakan terhadap aduan awam pada tahap 96.70% dan ia telah berjaya melepasi had sasaran yang ditetapkan iaitu 90%. Sementara itu, sebanyak 16 kali sepanjang Tahun 2018 Mesyuarat Aduan / Pemantauan Aduan Awam Ahli Majlis, telah diadakan.

 

PROGRAM TURUN PADANG (TURPA)

Bahagian Komunikasi Korporat & Pentadbiran Am juga melaksanakan Program Turun Padang (TURPA) yang merupakan medium untuk bertemu warga kota. Sasaran yang ditetapkanbagi tahun semasa 2018 adalah 12 kali setahun. Melalui program ini pelbagai masalah / aduan warga kota telah berjaya diatasi dan mutu perkhidmatan Majlis telah ditambahbaik demi kesejahteraan hidup warga kota Ipoh.

 

 

 

 

 

BAHAGIAN KHIDMAT PELANGGAN

Skop tugas Bahagian Khidmat Pelanggan adalah seperti berikut:-

 • Pertanyaan;
 • Aduan Awam (Aduan & Cadangan);
 • Permohonan (Tukar Alamat Surat Menyurat / Tukar Hakmilik);
 • Carian (Maklumat Pemilik Harta / Maklumat Cukai Taksiran).

Terdapat 6 jenis perkhidmatan yang ditawarkan di kaunter ini iaitu:-

 • Aduan
 • Pertanyaan
 • Cetakan Bil Cukai Taksiran
 • Perjanjian ansuran
 • Penukaran alamat surat menyurat
 • Pindah milik nama;
 • Semakan kompaun;
 • Memperbaharui Lesen premis perniagaan & papan iklan
 • Memperbaharui Lesen penjaja

 

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Bahagian Komunikasi Korporat & Pentadbiran Am juga melaksanakan Kajian Kepuasan Pelanggan bagi mutu pencapaian perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh. Keseluruhannya, kajian ini menunjukkan wajaran 97% responden yang berpuas hati dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Majlis Bandaraya Ipoh bagi tahun 2018. Kajian ini menunjukkan bahawa masih ada ruang yang perlu ditambahbaik bagi meningkatkan perkhidmatan ke tahap yang lebih cemerlang demi keselesaan warga kota Ipoh.