MENU

Maklumat sedang dikemaskini.

 

VISI

 

“Ipoh Bandar Raya Mampan, Dinamik dan Maju Menjelang Tahun 2020”

 

 

 

MISI

 

“Menerajui Dan Memperkasakan Pembangunan Modal Insan, Perkhidmatan Perbandaran, Ekonomi Dan Sosio Budaya Bagi Mewujudkan Bandaraya Yang Kondusif Dan Mampan”

 

 

 

OBJEKTIF MAJLIS BANDARAYA IPOH

Menghasilkan mutu kehidupan yang lebih selesa dan seimbang serta meninggikan taraf hidup bagi semua penduduk dalam kawasan Majlis dengan cara :

 

  1. Menyediakan segala kemudahan dan perkhidmatan sebagai asas mencapai mutu kehidupan yang lebih selesa dan meningkatkan taraf hidup penduduk kawasan Majlis.

 

  1. Memperkemaskan dan meningkatkan mutu perkhidmatan dan perancangan pembangunan dalam semua bidang.

 

  1. Menggalakkan dan menyediakan kemudahan, rekreasi dan riadah awam.

 

  1. Mengindahkan Bandaraya Ipoh bersesuaian dengan tarafnya sebagai ibu negeri dan pusat pentadbiran negeri Perak di samping menggalakkan industri dan pentadbiran.

 

  1. Menggalakkan pertumbuhan industri dan perdagangan.
  2. Berusaha mencapai objektif dan aspirasi kerajaan termasuk melaksanakan Dasar Pembangunan Nasional.

 

CARTA ORGANISASI UNIT UKUR BAHAN