MENU

13 April 2021-Y.Bhg. Dato' Rumaizi bin Baharin@Md Daud, Datuk Bandar Ipoh turun padang ke Bazar Ramadan Stadium Perak petang tadi. Bazar Ramadan di Bandaraya Ipoh pada tahun ini akan melaksanakan Bayaran Tanpa Tunai (e-wallet) hasil kerjasama MBI bersama MAYBANK. Ini adalah hasil daripada salah satu inisiatif di bawah program Bandar Pintar Ipoh 2030.

Program e-wallet bersama Maybank merupakan salah satu quick win di dalam pelaksanaan projek Bandar Pintar Ipoh.

Antara kelebihan E-wallet ini adalah:

  1. Kawasan perniagaan / gerai / tumpuan pelancongan yang     dilengkapi kemudahan pembayaran e-wallet;
  2. Pengguna tidak perlu membawa wang yang banyak untuk     berbelanja serta mempercepatkan transaksi;
  3. Mengurangkan risiko penipuan disebabkan oleh rekod     perbelanjaan dapat dijejak dengan mudah serta membolehkan     kawalan perbelanjaan;
  4. Menyediakan rebat bagi menggalakkan penggunaan e-wallet.

Tujuan pelaksanaan program e-wallet ini adalah untuk menggalakkan penggunaan transaksi secara digital bagi setiap pembelian barangan atau perkhidmatan.

Insentif kepada Peniaga:

  1. Jumlah bayaran diterima pada masa yang sama waktu     pembayaran (on the spot);
  2. Layak untuk memenangi RM500 untuk setiap jualan tertinggi     setiap minggu;
  3. Layak untuk memenangi RM1500 untuk hadiah utama (jumlah     jualan tertinggi);
  4. Menerima 2 helai apron & mask secara percuma.

Insentif pada wargakota:

  1. Pembeli akan menerima 20% potongan harga untuk setiap 2 kali pembelian

Semoga inisiatif ini akan membantu MBI menjadikan Ipoh Bandar Pintar.