MENU

KADAR BARU LESEN  PERNIAGAAN  PENJAJA DI DALAM PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA IPOH,
DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA DAN GERAI (MAJLIS BANDARAYA IPOH) 2020

 

KADAR BARU FI PEMPROSESAN  PERNIAGAAN PENJAJA DI DALAM PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA IPOH, DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA DAN GERAI (MAJLIS BANDARAYA IPOH) 2020