MENU
7 Januari 2021 - Yang Berusaha Puan Nor Eyniwati Hassan, Pengarah Pengurusan Maklumat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mengetuai Delegasi pegawai dan anggota Jabatan Pengurusan Maklumat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ke Majlis Bandaraya Ipoh.
 
Semoga lawatan tersebut akan membantu memantapkan lagi pengurusan maklumat di kedua-dua PBT disamping berkongsi pendapat berkaitan Gerbang Digital MBI atau D-MBI@Ipoh yang telah diberi nafas baru dengan fungsi-fungsi baru yang lebih komprehensif, fleksibel, real time serta tahap keselamatan ditingkatkan.