MENU

Unit Pusat Setempat Majlis Bandaraya Ipoh telah mengemaskini senarai semak bagi permohonan kebenaran merancang, pelan kejuruteraan, pelan bangunan dan pelan lanskap. Senarai semak ini akan mula berkuatkuasa pada 1 November 2018.
 

<<<MUAT TURUN SENARAI SEMAK >>>