MENU

Dimaklumkan bahawa sebarang pembaharuan lesen pasar malam adalah harus mendapatkan surat kebenaran daripada pihak penganjur terlebih dahulu. Kegagalan mematuhi syarat tersebut adalah menyebabkan lesen tidak boleh diperbaharui.

Harap maklum, terima kasih.