MENU

Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Perak dalam proses penyediaan Rancangan Struktur Negeri Perak 2040 (Kajian Semula) yang kini di peringkat Laporan Pemeriksaan. Program Publisiti dan Penyertaan Awam merupakan satu kaedah hebahan selaras dengan peruntukan Seksyen 9, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Program ini akan diadakan seperti maklumat berikut :

Muat Turun :

LAPORAN PEMERIKSAAN TOC

1.0 PENDAHULUAN

2.0 PENEMUAN UTAMA

3.0 UNJURAN PEMBANGUNAN PERAK 2040

4.0 HALA TUJU PEMBANGUNAN NEGERI PERAK 2040

BORANG PENYERTAAN AWAM