MENU

LESEN KOMPOSIT
 

 

PERNIAGAAN BUKAN MAKANAN

  •  

Hotel/Bajet Hotel/Homestay

  •  

Pasaraya

  •  

Stesen Minyak

UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (MAJLIS BANDARAYA IPOH) 2013

UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (PINDAAN) (MAJLIS BANDARAYA IPOH) 2016

  •  

Semua jenis papan iklan premis perniagaan luar dan biilboard yang terletak dalam kawasan Majlis Bandaraya Ipoh.