MENU

Undang-Undang Kecil Gerai-Gerai Milik Majlis (MPI) 1974

 1. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis) 1974
 2. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis) (pindaan)1980
 3. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis)(pindaan) 1981
 4. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis) (pindaan) 1984

Undang-Undang Kecil Penjaja (MPI) 1981

 1. Undang-Undang Kecil Penjaja (MBI) (pindaan)1981
 2. Undang-Undang Kecil Penjaja (MBI) (pindaan)1997

Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MBI) 1981 (dibatalkan pada 15.02.2017) dan digantikan dengan Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MBI) 2017

 1. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] 1981
 2. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] [Pindaan] 1982
 3. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] [Pindaan] 1987
 4. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] [Pindaan] 1997.
 5. UUK Perlesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian [MBI] (Pin) 1997 Pembetulan
 6. UUK Perlesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian [MBI] (Pin) 1999- kebenaran bertulis daripada pemunya.
 7. UUK Perlesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian [MBI] (Pin) – Pembetulan UUK3

Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPI) 1981

Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan (MPI) 1981(dimansuhkan pada 12.10.2017) dan digantikan dengan Undang-Undang Kecil Establismen Makanan (MBI) 2017

Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta (MPI) 1984

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] 1984.

             Pk.P.U.17/10.5.1984

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1985

             Pk.P.U.41/29.8.1985

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1990

             Pk.P.U.17/2.8.1990

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1997

             Pk.P.U.5/2.8.1997

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1987

             Pk.P.U.23/10.4.1997